TB thực hiện các hoạt động hỗ trợ page 0001

Thực hiện các hoạt động hỗtrợphát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trịnăm 2023

 •   25/09/2023 09:39:41 AM
 •   Đã xem: 1197
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
BC tình hình phát triển KTTT HTX năm 2023 và KH phát triển KTTT HTX năm 2024 page 0001

BC tình hình PT KTTT HTX năm 2023 PH phát triển KTTT HTX năm 2024

 •   25/09/2023 08:35:56 AM
 •   Đã xem: 1147
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 4879/BKHĐT-KTHT ngày 23/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) năm 2024;
Qua rà soát (Công văn số 1904/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2023 và kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2024 với nội dung như sau:
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN KH LIÊN KẾT SẢN XUẤT page 0001

THÔNG BÁO Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

 •   09/08/2023 02:30:40 PM
 •   Đã xem: 1387
 •   Phản hồi: 0
(Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025)
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chínhsách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chínhsách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật

 •   09/08/2023 02:22:25 PM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 340/PBGDPL-TTPB ngày 28/7/2023của Bộ Tư pháp về việc đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chínhsách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật.
BÌNH PHƯỚC: PHÊ DUYỆT ĐỊA BÀN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

BÌNH PHƯỚC: PHÊ DUYỆT ĐỊA BÀN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

 •   04/07/2023 04:19:27 PM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/6 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1001 về việc ban hành quyết định phê duyệt địa bàn và đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bình phước
NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI

NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI

 •   23/06/2023 02:47:25 PM
 •   Đã xem: 5662
 •   Phản hồi: 0
Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 466/472 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,33% tổng số đại biểu).
UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC

UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC

 •   12/06/2023 02:50:14 PM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh vừa ký bán hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Ngày Quốc tế đang dạng sinh học (22/5) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

 •   17/05/2023 04:31:58 PM
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0
Liên minh HTX Việt nam vừa ban hành công văn số 393/LMHTXVN-KHHT về việc hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HTX ĐỐI VỚI CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HTX ĐỐI VỚI CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

 •   28/04/2023 02:34:38 PM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của HTX về sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho từng địa bàn tỉnh, thành phố.
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022”.

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022”.

 •   20/04/2023 03:41:02 PM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ra thông báo thay đổi thời gian thực hiện Kế hoạch số 690/KH-SKHCN ngày 16/5/022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Cuộc thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022”.
Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023.

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023.

 •   20/04/2023 03:24:36 PM
 •   Đã xem: 1200
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người, Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới.
Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới năm 2023

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới năm 2023

 •   12/04/2023 03:24:05 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tôn vinh vai trò của Sở hữu Trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 535/SKHCN-QLKHCN về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới năm 2023.
KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   11/04/2023 09:04:56 AM
 •   Đã xem: 1695
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), cụ thể như sau:
Công văn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 và Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 – 2023

Công văn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 và Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 – 2023

 •   11/04/2023 09:02:43 AM
 •   Đã xem: 678
 •   Phản hồi: 0
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa ban hành Công văn số 246/LMHTXVN-TTTT về việc Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 và Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 – 2023.
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY HTX VN 11/4/1946 - 11/4/2023

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY HTX VN 11/4/1946 - 11/4/2023

 •   05/04/2023 03:36:31 PM
 •   Đã xem: 1681
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm tới tổ chức kinh tế tập thể, HTX
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   04/04/2023 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 3876
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 26/TTr-STTTT ngày 24/3/2023,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh HTX Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh HTX Việt Nam

 •   21/03/2023 04:12:48 PM
 •   Đã xem: 9736
 •   Phản hồi: 0
(Tài liệu tuyên truyền nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 12 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày Hợp tác xã Việt Nam)
LIÊN MINH HTX VIỆT NAM BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19 CỦA BCH TW ĐẢNG KHOÁ XIII.

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19 CỦA BCH TW ĐẢNG KHOÁ XIII.

 •   02/03/2023 03:53:43 PM
 •   Đã xem: 967
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị xã hội và người dân về vai trò của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Liên minh HTX Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,068
 • Hôm nay77,323
 • Tháng hiện tại12,618,872
 • Tổng lượt truy cập361,285,983
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây