Một số từ viết tắt trên Website 

 

Từ được viết tắt
Từ viết tắt
Khoa học và Công nghệ KHCN; KH&CN; KH-CN
Khoa học và Kỹ thuật KH&KT; KH-KT; KHKT
Trung ương TW; TƯ
Mặt trận Tổ quốc MTTQ
Quyết định
Công nghệ thông tin
CNTT; IT
Văn bản Quy phạm pháp luật
VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành
VBCĐĐH
Văn bản pháp luật
VBPL
Hđáp v hàng rào k thut thương mi
TBT
Hội đồng nhân dân HĐND
Uỷ ban nhân dân
UBND
Giám đốc
Phó Giám đốc
PGĐ
Cán bộ, công chức, viên chức CBCCVC
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
NC&PT
 Thủ tục hành chính  TTHC
Thủ tướng TTg
Thành phố TP.
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO
Sở hữu trí tuệ SHTT
Sở hữu công nghiệp SHCN
Sáng chế SC
Giải pháp hữu ích GPHI
GS; PGS Giáo sư; Phó Giáo sư
TS. Tiến sỹ
Ths; Th.S Thạc sỹ

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn