HĐND tỉnh thông qua 2 Nghị quyết thuộc lĩnh vực KHCN

16:13,28-09-2021 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 28/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) với sự tham dự 57/60 đại biểu HĐND tỉnh để xem xét, quyết định những chính sách quan trọng từ thực tiễn địa phương và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.


Tham dự Kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm và Huỳnh Hữu Thiết; các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bình Phước; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp này, được sự phân công của UBND tỉnh, Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KHCN trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 2 Nghị quyết thuộc lĩnh vực KHCN, gồm: Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Đối với Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh, Tiến sỹ Đặng Hà Giang cho biết, trong thời gian qua, việc hỗ trợ một số dự án đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh đã góp phần đẩy nhanh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, một số chính sách hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực; cần thiết phải ban hành chính sách về việc hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh. Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, thiết bị hiện đại; nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh thì việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này là cần thiết và là cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã của địa phương.

Đối với Quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện thông việc ban hành một số kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do các nội dung hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu chỉ lồng ghép thông qua một số chương trình, dự án; nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT còn thấp; các chính sách hỗ trợ cho hoạt động này trên địa bàn tỉnh không còn hiệu lực... Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, tính từ khi tái lập tỉnh đến ngày 31/12/2020, đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh Bình Phước còn ở mức trung bình thấp của cả nước (xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và thấp nhất khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 17/19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam. Do đó, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cần thiết phải ban hành Nghị quyết này.

Tiến sỹ Đặng Hà Giang cho biết thêm, việc tham mưu HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết nêu trên là để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đối với những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.


 
Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KHCN trình bày Tờ trình và Dự thảo 2 Nghị quyết thuộc lĩnh vực KHCN. Ảnh: Hồng Sơn
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và đã nhất trí thông qua 2 Nghị quyết nêu trên và 5 Nghị quyết chuyên đề khác, gồm: Điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và năm 2022; Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của các cấp tỉnh; Về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do, đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


 
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Hồng Sơn.
 
Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Văn Trinh, với kết quả 57/57 phiếu, đạt 95% trên tổng số 60 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự thể hiện sự thành công của Kỳ họp, đồng thời tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Sau Kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, nhất là việc thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh./.
                                                                                               

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn