Sự hình thành của Ngày Pháp luật Việt Nam

17:25,09-11-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Nguồn: Tổng hợp từ Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/npl/Lists/ChuDeVaBinhLuan/Attachments/34/Final_%20Brochure%20ve%20Ng%C3%A0y%20Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202022.%20final%2009.11.pdf) | Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Nhân dịp tổ chức 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghệĩa Việt Nam, Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở KHCN trân trọng giới thiệu về sự hình thành Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:
Pano tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp.
 
Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời, mở ra nền lập hiến, lập pháp dân chủ, vì con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước khi Ngày Pháp luật được quy định trong Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của một số địa phương. Để đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các tỉnh: Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương) đã hướng dẫn 2 việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiện có.

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã lấy ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 8). Trên thế giới hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện nay có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hằng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của quốc gia mình.

Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP), trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn