Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

15:48,17-05-2021 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Bên cạnh đó, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với giới trí thức khoa học nói chung và ngành khoa học công nghệ (KHCN) nói riêng là cách đây tròn 58 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và phát biểu định hướng cho sự phát triển KHCN nước nhà tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 
Tại sự kiện nêu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...”.


 
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh nguồn: https://www.most.gov.vn/
 
Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn, súc tích nhưng trải qua 58 năm vẫn còn nguyên giá trị vì đã thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài đối với ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà.
 
Thấm nhuần tư tưởng của Người và để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KHCN, đồng thời tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KHCN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày KHCN Việt Nam (đã được quy định cụ thể tại Điều 7 của Luật này).
 


Tháng 4/2021, Sở KHCN phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước khảo sát hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bình Dương phục vụ xây dựng Đề án hình thành Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 
Chào mừng ngày KHCN Việt Nam năm nay, Sở KHCN tỉnh Bình Phước đã xây dựng Kế hoạch số 590/KH-SKHCN ngày 06/5/2021 để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KHCN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KHCN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KHCN nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động KHCN; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thể hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.
 
Theo đó, các hoạt động kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam năm 2021 được tổ chức theo chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” thông qua việc xây dựng phóng sự tuyên tuyền trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước với nội dung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày KHCN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động KHCN; giới thiệu các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 2021; phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thông tin về các thành tựu KHCN nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giới thiệu các công trình nghiên cứu, các sáng kiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, tôn vinh cống hiến của đội ngũ trí thức có đóng góp cho các hoạt động KHCN. Bên cạnh đó, Sở KHCN cũng sẽ phát hành Bản tin KHCN số đặc biệt chào mừng Ngày KHCN Việt Nam 18 - 5 và một số hoạt động tuyên truyền khác có liên quan.
 
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam hằng năm là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Đây thực sự là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KHCN để tăng năng suất lao động và trình độ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có thu nhập cao, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân một cách bền vững./.
 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn