Sổ tay công nghệ phục vụ phát triển nông thôn - miền núi

12:00, 24/06/2015 | Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Ngày 22 tháng 3 năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định số 542/QĐ-BKHCN giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng thực hiện dự án “Xây dựng sổ tay công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi” thuộc chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”. Cuốn sổ tay nhằm phục vụ cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, mạng lưới cán bộ cơ sở của ngành khi tham gia chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi.

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn