Tài nguyên đất tỉnh Bình Phước

12:00, 16/01/2015 | Tác giả: Phạm Quang Khánh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Vũ Ngọc Hùng, Trần Văn Huệ, Nguyễn Ngọc Lai và ctg

Trong giai đoạn từ 2008-2013, UBND tỉnh Bình Phước cho thực hiện đề tài "Điều tra xây dựng bản đồ đất, bản đồ đánh giá đất đai tỷ lệ 1/100.000 và đề xuất định hướng sử dụng tài nguyên đất tỉnh Bình Phước". Cùng với quá trình thực hiện đề tài trên, nhóm tác giả còn thực hiện dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) tỉnh Bình Phước” dự án đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 23/4/2013. Bài viết này nhằm giới thiệu tóm tắt về TNĐ tỉnh Bình Phước.

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn