Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bố sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và ...

Chi tiết >>>

Công bố giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1965/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1116/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh,

Chi tiết >>>

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ ...

Chi tiết >>>

Theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở KH&CN thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết >>>

Theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước thực hiện tại ...

Chi tiết >>>

Ngày 28/4/2017, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 370/KH-SKHCN về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Chi tiết >>>

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 08/8/2016, thay thế các bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch ...

Chi tiết >>>

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn