vSở KH&CN vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 10/01/2021 về cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022.

Chi tiết >>>

Ngày 24/12/2021 Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ...

Chi tiết >>>

Ngày 22/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1813/KH-SKHCN về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc ...

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành ...

Chi tiết >>>

Ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải ...

Chi tiết >>>

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao, cải thiện các chỉ số và nâng cao thứ hạng điểm số cạnh tranh của tỉnh, ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành Công văn số 1032/UBND-NC, ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bố sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và ...

Chi tiết >>>

Công bố giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1965/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1116/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh,

Chi tiết >>>

123
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn