a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Nhân viên bộ phận một cửa hướng dẫn tố chức, cá nhân làm đơn xin sửa chữa và tiếp nhận đơn.

- Bước 3: Nhân viên Bộ phận một cửa chuyển đơn cho phòng Quản lý Đo lường.

- Bước 4: Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt.

- Bước 5: Phòng Quản lý Đo lường gửi giấy đồng ý cho sửa chữa cho Bộ phận một cửa để đưa cho khách hàng:

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin sửa chữa phương tiện đo.

+ Bản sao giấy chứng nhận kiểm định (đối với các phương tiện đo có cấp giấy chứng nhận kiểm định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đo lường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin sửa chữa cột đo nhiên liệu (mẫu 45)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

- Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước

- Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước.


Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn