a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân trực tiếp mang mẫu (nước, phân bón, gạch đất sét nung…) đến Bộ phận một cửa của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Nhân viên bộ phận một cửa hướng dẫn tố chức, cá nhân làm phiếu yêu cầu và tiếp nhận mẫu.

- Bước 3: Nhân viên Bộ phận một cửa chuyển phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm và mẫu cho phòng Kỹ thuật Thử nghiệm

- Bước 4: Thử nghiệm viên tiến hành thử nghiệm tại Phòng Kỹ thuật Thử nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm.

- Bước 5: Thử nghiệm viên chuyển kết quả thử nghiệm cho Bộ phận một cửa để trả kết quả cho khách hàng

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận 01 cửa Trung tâm Kỹ thuật  Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm (theo mẫu)

+ Mẫu cần thử nghiệm

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận mẫu.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật Thử nghiệm

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu kết quả thử nghiệm

h) Lệ phí:

Mức phí tùy theo chỉ tiêu phân tích

- Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2011  quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm.

- Quyết định số 08/QĐ-TTKTĐLTN ngày 26/4/2011 của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm về việc ban hành mức giá kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm và dịch vụ trong lĩnh vực đo lường.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm (mẫu 46).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

 


Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn