Tên Thủ tục: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Mã số hồ sơ: T-BPC-281615-TT


a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp hồ sơ khai báo thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở KH&CN hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Sở hoặc qua đường bưu điện.

- Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

- Bước 3. Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.

- Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở KH&CN hoặc hoặc qua đường bưu điện, trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (để đối chiếu hồ sơ bản chính).

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở KH&CN hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Sở hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ: 01 Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế (có thể tải mẫu tại đây: .doc.pdf.odt).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.

h. Phí, Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn