Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

10:24,20-01-2022 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý KH&CN (Theo Công văn số 99/SKHCN-QLKHCN ngày 19/01/2022 của Sở KH&CN)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách, việc tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ KHCN năm 2023 sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2022.

Để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2023 theo quy định, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2023, cụ thể như sau:

(1) Về hướng nghiên cứu: Xem tại Phụ lục đính kèm.

(2) Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi đề xuất đặt hàng, đặt hàng:

Việc lựa chọn, đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Bình Phước, các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, UBND trong giai đoạn 2020 - 2025, những vấn đề có tính bức xúc cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của tỉnh, địa phương, ngành.

 Có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

 Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo: tính mới và khoa học, tính cấp thiết, không trùng lắp, có tính khả thi, ứng dụng.

(3) Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và Hội đồng KHCN của UBND các thành phố/huyện/thị:

Trên cơ sở định hướng và tình hình thực tiễn tại đơn vị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và tổng hợp theo Biểu mẫu đính kèm. Trong đó cần đặc biệt lưu ý ghi rõ kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể; dự kiến cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu.

(4) Thời gian đề xuất/đặt hàng: Từ 19/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022.

(5) Các mẫu phiếu đề xuất: Tải về tại đây.

(6) Địa chỉ nhận đề xuất/đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. ĐT: 0271.3870053.

Kết quả xét duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2023 sẽ được thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: www.binhphuoc.gov.vn; http://skhcn.binhphuoc.gov.vn sau khi được Hội đồng thông qua. 

 Trân trọng./.Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn