Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW

15:45,08-12-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3439/UBND-KTTH ngày 09/11/2016 về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/03/2005 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Sở KH&CN nghệ đã phối hợp các sở, ngành và địa phương xây dựng bản dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận nêu trên.

Để bản Dự thảo Kế hoạch được hoàn chỉnh, Sở KH&CN đề nghị các sở, ngành và địa phương có liên quan góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch nêu trên để Sở KH&CN tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

Nội dung Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW mời xem tại đây 

Văn bản góp ý xin vui lòng gửi về: Phòng Quản ký khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trước ngày 15/12/2016.
 

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn