Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018

10:07,27-02-2017 | Đơn vị thông báo: Lê Minh Hải (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số năm 2018, cụ thể như sau:
 
- Mục tiêu (giai đoạn 2016 – 2020):

+ Xây dựng được ít nhất 1200 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái của từng địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 30% mô hình thực hiện ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng được ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân;

+ Chuyển giao được ít nhất 1.500 lượt công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho ít nhất 1.500 cán bộ quản lý và khoảng 2.500 kỹ thuật viên cơ sở ở địa phương, khoảng 80.000 lượt nông dân để có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục mở rộng việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao.

- Nội dung dự án đề xuất căn cứ vào các văn bản sau:

+ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.

+  Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.

+ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về  Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.

- Hồ sơ đề xuất dự án phải thực hiện theo các biểu mẫu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

+ Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

+ Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.

- Hồ sơ đề xuất dự án các đơn vị có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trước ngày 31/03/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ.
- Địa chỉ: 678 quốc lộ 14 – Tân Phú – Đồng xoài – Bình Phước.
- ĐT: 0651. 3999 367.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn