Rà soát, giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu được hỗ trợ ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc

14:28,15-07-2019 | Đơn vị thông báo: Bộ phận Sở hữu trí tuệ (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở KH&CN vừa có văn bản gửi các Sở, ngành: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước; - Hội Nông dân tỉnh Bình Phước; Hội Điều Bình Phước; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu được hỗ trợ ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ theo yêu cầu sau:

1. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ

1.1. Nhóm tiêu chí bắt buộc:

a) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động, trong đó ngành nghề chính là sản xuất ra các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thuốc chữa bệnh và kinh doanh trên sản phẩm do chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó đã sản xuất ra;

b) Có nhu cầu tham gia ứng dụng giải pháp tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá;

c) Không là đối tượng đã, đang hoặc dự kiến được hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc chương trình, kế hoạch do các sở, ngành, đơn vị, địa phương khác xây dựng, triển khai hỗ trợ;

d) Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc giấy tờ hợp pháp có giá trị tương đương) theo quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với sản phẩm là thuốc chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế; trừ các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

đ) Không vi phạm pháp luật hoặc đang trong quá trình điều tra về hành vi vi phạm pháp luật hoặc đang trong quá trình bị các cơ quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi khác liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1.2. Nhóm tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau (doanh nghiệp, hợp tác xã nào đáp ứng được càng nhiều tiêu chí sẽ được ưu tiên lựa chọn trước):

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” hoặc nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”;

b) Nhãn hiệu/kiểu dáng sản phẩm, hàng hoá đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Có sản phẩm, hàng hoá cụ thể nằm trong danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thuốc chữa bệnh và được bày bán trong các siêu thị, đại lý phân phối có uy tín trong và ngoài tỉnh;
d) Sản phẩm, hàng hoá được bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”;

đ) Đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, thực hành tốt sản xuất (VietGAP, GlobalGAP, GMP, HACCP, ISO, IFS, BRC, FSSC…) hoặc tương đương còn hiệu lực.
Trong trường hợp Quý sở, ngành, địa phương có góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí nêu trên thì đề nghị có văn bản phản hồi gửi về Sở KH&CN tổng hợp trước ngày 16/7/2019 theo địa chỉ Email: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn. Quá thời hạn này mà Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan, đơn vị nào thì xem như thống nhất với các tiêu chí nêu trên.

2. Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 1 Công văn này đề nghị Quý sở, ngành, địa phương tổng hợp thành Danh sách (theo mẫu đính kèm) kèm theo văn bản đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/7/2019; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã có tên trong danh sách được đề nghị gửi bản sao giấy phép hoạt động và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng các tiêu chí trong nhóm tiêu chí ưu tiên để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét lựa chọn.

Email nhận văn bản, tài liệu điện tử: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: SởKH&CN - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 0914851314 (Bộ phận Sở hữu trí tuệ).

Trân trọng./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn