Thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện Đề án phát triển ngành KH&CN tỉnh Bình Phước đến năm 2020

15:50,05-06-2017 | Đơn vị thông báo: Ban Biên tập (Bùi Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện Đề án cụ thể như sau:

Tên Đề án: Phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020
Nội dung thực hiện:
1. Điu tra thc trng khoa hc và công ngh tnh Bình Phước (2010-2015)
- Điều tra các hoạt động ngiên cứu và phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
- Công tác quản lý khoa học và công nghệ các cấp trên địa bàn tỉnh (về hoạt động Sở hữu trí tuệ; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; phát triển thị trường KH&CN; tiềm lực khoa học và công nghệ; hợp tác về khoa học và công nghệ; tham mưu cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ...)
- Nhân lực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khoa học và công nghệ.
2. Điu tra các s liu, các yếu t liên quan đ xây dng đ án
2.1 Điu tra sưu tập s liu, x lý s liu và xây dng cơ sở d liu liên quan đến tng đi tượng
2.2 Xây dựng các ni dung đánh giá thc trng v khoa hc và công ngh giai đon 2010-2015
- Thực trạng về tiềm lực khoa học và công nghệ;
- Thực trạng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp;
- Thực trạng khoa học và công nghệ trong xây dựng, giao thông vận tải;
- Thực trạng khoa học và công nghệ trong thương mại, dịch vụ, du lịch;
- Thực trạng khoa học và công nghệ trong y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội;
- Nội dung về cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, đánh giá thực trạng về công tác phối hợp, chuyển giao trong hoạt động khoa học và công nghệ;
- Nội dung về thị trường khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;
- Nội dung đánh giá việc thực hiện phối hợp trong hoạt động khoa học và công nghệ;
- Tổng hợp những mặt tồn tại và yếu kém, nguyên nhân chủ yếu.
2.3 Phân tích và xây dựng các nhim v trng tâm v phát trin khoa hc và công ngh đến năm 2020
- Khoa học và công nghệ đối với ngành nông nghiệp;
- Khoa học và công nghệ đối với ngành công nghiệp;
- Khoa học và công nghệ đối với ngành xây dựng;
- Khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ;
- Khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực, y tế, văn hóa, giáo dục.
2.4 Nghiên cứu đ xut các gii pháp (chương trình) phát triển khoa hc và công ngh đến năm 2020.
 - Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức;
- Giải pháp về tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN;
- Giải pháp về nhân lực  khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về tiềm lực, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về thông tin khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về vốn đầu tư, kinh phí cho khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về thị trường khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
3. Xây dựng hoàn chnh Đề án trình Tnh y, HĐND, UBND tnh phê duyt

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

          1. Hồ sơ năng lực của đơn vị tham gia tuyển chọn, Lý lịch khoa học của cán bộ tham gia thực hiện đề án
          2. Đề cương chi tiết theo nội dung của Đề án nêu trên

Thời gian tham gia tuyển chọn: Đến hết ngày 30/6/2017.

 Địa chỉ nhận: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, ĐT: 06513.870.053, fax: 06513.879.113
Trân trọng./.Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn