Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

14:37,20-01-2021 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I. Tên nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài trà mi (Camellia sp.) tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập – tỉnh Bình Phước.
2. Lưu giữ, bảo tồn vườn tiêu bản gồm 100 dòng điều ưu tú tại Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước.
3. Lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen loài cá lăng vàng (Hemibagrus nemurus) và cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước.
II. Mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả đạt được của các nhiệm vụ
Thực hiện theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bình Phước được đăng tải cụ thể tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước theo địa chỉ www.binhphuoc.gov.vn.
III. Điều kiện đăng ký tuyển chọn
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 11 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.
IV. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn  
Thành phần hồ sơ: Tải tại đây

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ.
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
9. Văn bản đồng ý nhận chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu.
10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của các cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.
Yêu cầu về hồ sơ

- Số lượng 12 bộ, bản chính.
- Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:
(1) Tên nhiệm vụ.
(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì.
(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì và danh sách những người tham gia thực hiện chính.
(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15/3/2021.
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 678, Quốc lộ 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 02713.870.053.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn