Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016

09:42,05-10-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Chuyên ngành

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Theo kế hoạch làm việc của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực) dự kiến đăng ký lịch làm việc của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh với UBND tỉnh trong Quý IV năm 2016.

Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh để bổ sung hồ sơ khen cao năm 2016 thì khẩn trương nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/10/2016. Các thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy định về xét công nhận sáng kiến do UBND tỉnh Bình Phước ban hành tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 và Hướng dẫn số 234/SKHCN ngày 29/3/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (các văn bản này và biểu mẫu các thành phần hồ sơ có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://khcn.binhphuoc.gov.vn, truy cập chuyên mục Hoạt động sáng kiến).

Các các cơ quan, đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ sau ngày 20/10/2016 thì Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh sẽ xem xét giải quyết trong năm 2017 theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về thời hạn giải quyết đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

Trên đây là nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lưu ý phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn