Thông báo thời gian mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016

10:27,17-02-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ mở hồ sơ tuyển chọn, xét chọn đề tài KH&CN năm 2016; Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Sở KH&CN, Sở KH&CN thông báo thời gian mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ Ba, ngày 23 tháng 02 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Đề nghị các đơn vị đã đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016 cử 01 đại diện đủ tư cách pháp nhân tham gia buổi mở hồ sơ.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. SĐT: 06513.870.053Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn