Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

15:03,04-02-2021 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (Anh Khiếu)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thành lập theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương. GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến.
 
Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021 theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham dự GTCLQG năm 2021, cụ thể như sau:
1. Về hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021, bao gồm:
- Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu).
- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.
- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.
- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).
- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).
- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao).
- Bản sao các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).
2. Về thời gian các tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham dự GTCLQG gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2021; thời gian nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2020, số lượng hồ sơ nộp là 10 bộ.
Các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu về hướng dẫn lập hồ sơ GTCLQG liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ qua số điện thoại 02713.870685 hoặc xem chi tiết tại địa chỉ website www.giaithuong.org.vn.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn