Kết quả họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2020

15:30,18-05-2020 | Đơn vị thông báo: Bộ phận Sở hữu trí tuệ (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 12/5/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (kỳ họp Đợt 2 năm 2020). Thực hiện quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai kết quả như sau:

1. Số sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến tỉnh công nhận: 07  (nội dung các sáng kiến mời xem tại file đính kèm).

Đối với những sáng kiến đã được công nhận nhưng Hội đồng Sáng kiến tỉnh có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị các tác giả, đồng tác giả rà soát, hoàn thiện và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 23/5/2020.

2. Số sáng kiến không được công nhận: 07.

3. Số sáng kiến Hội đồng thống nhất để lại xem xét trong kỳ họp tới sau khi hồ sơ được tác giả bổ sung, hoàn thiện theo quy định: 04 (đề nghị các tác giả của các sáng kiến này bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng Sáng kiến tỉnh và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất đến ngày 15/6/2020 để tổng hợp, trình Hội đồng xem xét).

(Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục đính kèm)

Thời hạn để các tổ chức, cá nhân có liên quan phản hồi về kết quả nêu trên: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin này.
 
Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KH&CN, Sở KH&CN) - Số 678, QL 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511; Email: qlkhcn.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn