Cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (năm học 2015 - 2016)

15:54,23-08-2017 | Đơn vị thông báo: Lê Hữu Hoà (Phòng Quản lý Chuyên ngành)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện các Quyết định số: 2013/QĐ-HĐSKBP ngày 16/8/2017, 1222/QĐ-HĐSKBP ngày 30/12/2016, 1045/QĐ-HĐSKBP ngày 07/11/2016 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN thông báo cho các tác giả có tên trong các Quyết định nêu trên đến Sở KH&CN để tiếp nhận Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực GD&ĐT, năm học 2015 - 2016 với một số lưu ý như sau:

1. Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh chỉ cấp một lần (không cấp lại), do đó người đến nhận Giấy chứng nhận sáng kiến phải là tác giả sáng kiến (có mang theo giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu: CMND; thẻ viên chức...); trường hợp tác giả uỷ quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị nơi tác giả công tác.

2. Giá trị sử dụng Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 của Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015; các văn bản liên quan đến hoạt động sáng kiến có thể tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://khcn.binhphuoc.gov.vn/phong-trao-cuoc-thi-sang-tao/hoat-đong-sang-kien/van-ban-lien-quan.aspx

3. Địa chỉ liên hệ tiếp nhận Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh: Phòng Quản lý Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại liên hệ: 02713 870 685.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn