Kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020

16:25,05-05-2020 | Đơn vị thông báo: Bộ phận Sở hữu trí tuệ (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 29/4/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu cơ sở và xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh, đợt 1 năm 2020. Thực hiện quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai kết quả như sau:
 
1. Kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu một số sở, ban, ngành:

- Số sáng kiến được chấp thuận: 02 (nội dung các sáng kiến mời xem tại đây).

- Số sáng kiến không đủ điều kiện: 0.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

2. Kết quả xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh

a) Đối với Khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

- Số sáng kiến được công nhận: 04 (nội dung các sáng kiến mời xem tại đây).

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 01.

- Số giải pháp Hội đồng đề nghị để lại xem xét trong kỳ họp sau, khi bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định: 02.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

b) Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

- Số sáng kiến được công nhận: 19 (nội dung các sáng kiến mời xem tại đây).

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 30.

- Số giải pháp Hội đồng đề nghị để lại xem xét trong kỳ họp sau, khi bổ sung, làm rõ được nội dung sáng kiến: 01.

 (Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm)

Thời hạn để các tổ chức, cá nhân có liên quan phản hồi về kết quả nêu trên: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin này.

Đối với những sáng kiến được công nhận nhưng Hội đồng Sáng kiến tỉnh có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định, đề nghị các tác giả, đồng tác giả rà soát, hoàn thiện và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/5/2020.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KH&CN, Sở KH&CN) - Số 678, QL 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511; Email: qlkhcn.skhcn@binhphuoc.gov.vnThông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn