Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN

14:49,25-12-2015 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 (đính kèm). Báo cáo đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ; bản mềm qua địa chỉ email: pthvan.khcn@gmail.com trước ngày 11/01/2016.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0651.3870053; Fax: 0651.3879113.

Trân trọng./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn