Thông báo về việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh

17:52,04-06-2015 | Đơn vị thông báo: Phòng TTTLSHTT

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của một số cơ quan, đơn vị gởi đến. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ chưa làm đúng theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Phước. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Những cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thì tiến hành rà soát hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND gởi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2015. Những tác giả sáng kiến nào chưa nộp hồ sơ mà có nhu cầu đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thì tiến hành làm hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND gởi về Sở Khoa học và Công nghệ.

Các quy định về sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KH&CN Bình Phước tại địa chỉ: http://khcn.binhphuoc.gov.vn (mục Phong trào sáng tạo KH&CN/Hoạt động sáng kiến).
Mọi thắc mắc của tổ chức, cá nhân về hoạt động sáng kiến cũng như địa chỉ tiếp nhận hồ sơ xin liên hệ: Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; ĐT: 06513.870.685.

Song song với việc gởi bản giấy, đề nghị các tác giả sáng kiến gởi file mềm đơn đề nghị xét công nhận sáng kiến và các tài liệu liên quan đến sáng kiến vào địa chỉ email: hososangkien@gmail.com.

File toàn văn Thông báo có thể tải về tại đây

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn