Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

11:13,21-03-2022 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý KH&CN (người đăng: Huỳnh Thị Kim Thoa)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 theo Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới; Sở KKHCN đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham dự GTCLQG năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về điều kiện tham dự

- Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.
- Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG.

- Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

2. Về hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022, bao gồm:

- Đơn đăng ký tham dự GTCLQG theo quy định (biểu mẫu kèm theo).

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan.

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp).

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp).

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp).

- Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp). các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

3. Về thời gian các tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham dự GTCLQG gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2022; thời gian nộp hồ sơ trước ngày 20/5/2022; địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; số lượng hồ sơ nộp là 01 bộ và 01 đĩa CD hoặc USB.
Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu về hướng dẫn lập hồ sơ GTCLQG liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ qua số điện thoại 02713.870685 hoặc xem chi tiết tại địa chỉ website www.giaithuong.org.vn.Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn