Mời đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước” (lần 2)

00:00,23-06-2021 | Đơn vị thông báo: Ban Biên tập (Bùi Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) đang tổ chức trển khai Dự án Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước.
 
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các đơn vị có đủ năng lực lập Đề cương và Dự toán chi tiết thực hiện dự án nêu trên, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về Dự án

- Tên dự án: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước.

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước (Địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

- Tổng kinh phí thực hiện: 1,5 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và Công nghệ phân bổ trong 2 năm 2021 - 2022.

- Về mục tiêu và yêu cầu về nội dung chính: Theo Phụ lục đính kèm.

2. Nội dung Đề cương được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thống tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Văn bản đăng ký tham gia.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, trong đó cung cấp được tài liệu chứng minh đã tư vấn lập dự án về xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu thành công cho tối thiểu 2 cơ quan từ cấp tỉnh trở lên, có phạm vi sử dụng trên toàn tỉnh.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn: Trước ngày 30/6/2021.

Trân trọng./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn