Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về nhiệm vụ KH&CN

16:23,09-11-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Chuyên ngành

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở KH&CN được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Qua nghiên cứu các quy định của Trung ương và thực tiễn hoạt động KH&CN của tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quyết định nêu trên. Để dự thảo được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, Sở KH&CN đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và có ý kiến đóng góp cho Dự thảo (xem chi tiết tại đây).
 

Toàn văn dự thảo có thể xem chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước (địa chỉ truy cập: http://www.binhphuoc.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Bình Phước (địa chỉ truy cập: http://khcn.binhphuoc.gov.vn/dong-gop-y-kien.aspx).

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đề nghị gửi bằng văn bản về Sở KH&CN theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: 06513 870 685 (Phòng Quản lý Chuyên ngành). Đồng thời, ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Quý cơ quan và nhân dân địa phương có thể góp ý trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Bình Phước theo địa chỉ truy cập nêu trên.

Thời hạn lấy ý kiến: từ ngày 09/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

 

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn