Thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2015

11:11,23-09-2015 | Đơn vị thông báo: Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-HĐSK ngày 19/8/2015 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh (lần 2) năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh) thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2015 như sau:
 
1. Trên cơ sở các hồ sơ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xem xét, ngày 29/7/2015, Hội đồng đã tiến hành họp, xem xét, đánh giá từng nội dung sáng kiến và tiến hành bỏ phiếu theo quy định (Biên bản cuộc họp kèm theo). Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã quyết định công nhận 60 sáng kiến cấp tỉnh cho các tác giả và nhóm tác giả (có danh sách kèm theo).

2. Căn cứ kết quả đã được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận, đề nghị các quan, đơn vị và tác giả sáng kiến chủ động liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ để nhận Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh. Trong trường hợp không phải là tác giả hoặc đồng tác giả sáng kiến, nếu các cơ sở cử người đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị hoặc Giấy uỷ quyền của tác giả sáng kiến.

Mọi chi tiết xin liên hệ Tổ thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh theo địa chỉ: Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 06513.870.685 hoặc 0932.365.789 (gặp ông Đoàn Thanh Hải – Tổ trưởng Tổ thư ký)./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn