Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Đợt 4&5 năm 2018)

11:12,02-01-2019 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý chuyên ngành (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Căn cứ kết quả họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 4/2018 ngày 28/11/2018 và đợt 5/2018 ngày 27/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo tới các tác giả (đồng tác giả) và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết quả như sau:

1. Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 4 năm 2018

1.1. Đối với khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 04.

- Số giải pháp được chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến ở cơ sở: 02.

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 0.

- Số giải pháp đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 01.

1.2. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 2, năm học 2017 - 2018):

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 07.

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 10.

2. Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 5 năm 2018

2.1. Đối với khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 03.

- Số sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc: 02.

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 06.

2.2. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 3, năm học 2017 - 2018):

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 07.

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 07.

Kết quả cụ thể mời xem tại các Phụ lục (đính kèm).

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN - Số 678, QL 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 870 685./.Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn