Thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2017)

16:07,29-09-2017 | Đơn vị thông báo: Lê Hữu Hoà (Phòng Quản lý Chuyên ngành)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 13/9/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 49 tác giả, nhóm tác giả công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong đợt 1 năm 2017. Theo Biên bản số 10/BB-HĐSKBP, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã thống nhất công nhận 27 sáng kiến cấp tỉnh, còn lại 22 giải pháp không được công nhận do không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả nêu trên (có danh sách kèm theo Biên bản số 10/BB-HĐSKBP ngày 13/9/2017, được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: http://khcn.binhphuoc.gov.vn/thong-bao-moi.aspx) và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo tới các tác giả sáng kiến được biết. Đối với một số giải pháp chưa được xem xét tại cuộc họp do chưa đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn tác giả khẩn trương hoàn tất theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tham mưu Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 870 685./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn