Thông báo kết quả mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017

10:48,10-02-2017 | Đơn vị thông báo: Hồng Vân (Phòng Quản lý Khoa học)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/01/2017, tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN và các tổ chức, cá nhân liên quan đã tiến hành mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017, kết quả như sau:

1. Các hồ sơ đủ điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017

- Hồ sơ của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình toán số 3 chiều và phần mềm dự báo phát tán chất ô nhiễm từ các sự cố hóa chất làm cơ sở phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Thị uỷ Phước Long, tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Lịch sử nhà tù Bà Rá và phong trào đấu tranh chống chế độ lao tù”.

- Hồ sơ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trên Truyền hình và Truyền thanh cơ sở”.

- Hồ sơ của 03 đơn vị: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước và Trung tâm Chính sách chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư hại hoa và quả cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Trường Đại học Việt Đức tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR) sử dụng năng lượng tuần hoàn”.

- Hồ sơ của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh”.

- Hồ sơ của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, chi nhánh phía Nam tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

2. Các hồ sơ không đủ điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017

- Hồ sơ của Trường Đại học Trà Vinh tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh” (Lý do: Hồ sơ không có Giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu).

- Hồ sơ của Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh” (Lý do: Hồ sơ không có Giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu).

- Hồ sơ của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (Lý do: Thành phần hồ sơ thiếu 08/09 lý lịch khoa học của các thành viên; Thiếu Giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu).

Trên đây là Thông báo kết quả mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ đến các đơn vị đăng ký tham gia thực hiện đề tài để biết và phối hợp thực hiện.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn