Thông báo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2016

11:04,14-03-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc “Thành lập Tổ mở hồ sơ tuyển chọn, xét chọn đề tài KH&CN năm 2016”. Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23/02/2016, tại Văn phòng Sở KH&CN tỉnh Bình Phước, Tổ mở hồ sơ cùng đại diện của các đơn vị tham gia đăng ký thực hiện đề tài đã tiến hành mở hồ sơ của các đơn vị tham gia đăng ký thực hiện đề tài năm 2016, kết quả như sau:
 
1. Các hồ sơ đủ điều kiện tham gia tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trong năm 2016 như sau:

- Hồ sơ của Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo máy cạo mủ cao su tự động”.

- Hồ sơ của Trường Đại học Mở TP.HCM tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản phẩm vi khuẩn Bacillus spp. tự do và nội sinh trong cây cao su từ qui mô ex vivo đến in vivo phòng trừ sinh học bệnh rụng lá cao su Corynespora tại tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng sản xuất tiêu ghép trong tỉnh Bình Phước và nghiên cứu tạo chọn giống tiêu ghép mới cho năng suất cao, chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm”.

- Hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống lưu trữ tích hợp điều khiển truy xuất dữ liệu NoSQL cho ngành giáo dục tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của Trường Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 2 tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và bài học kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của 02 đơn vị: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của 03 đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”.

- Hồ sơ của các đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Học viện Chính trị khu vực II tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực KH&CNchất lượng tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”.

2. Các hồ sơ không đủ điều kiện tham gia tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trong năm 2016 như sau:

- Hồ sơ của Trường Đại học Tài chính - Marketing tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng những giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Phước” (lý do: Hồ sơ sai tên đề tài so với thông báo tham gia tuyển chọn, xét chọn đề tài).

- Hồ sơ của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (lý do: Hồ sơ không có giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả đề tài của cơ quan nhận chuyển giao, ứng dụng).

- Hồ sơ của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng sản xuất tiêu ghép trong tỉnh Bình Phước và nghiên cứu tạo chọn giống tiêu ghép mới cho năng suất cao, chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm” (lý do: Hồ sơ không có giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả đề tài của cơ quan nhận chuyển giao, ứng dụng).

- Hồ sơ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và bài học kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bình Phước” (lý do: Hồ sơ không có giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả đề tài của cơ quan nhận chuyển giao, ứng dụng).

Trên đây là Thông báo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN năm 2016 của Sở KH&CN đến các đơn vị đăng ký tham gia thực hiện đề tài để biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn