Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh

00:00,01-07-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở KH&CN đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã góp ý cho Dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước và dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước.

Văn bản góp ý đề nghị các đơn vị gửi về Sở KH&CN trước ngày 14/7/2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Quản lý khoa học - Sở KH&CN tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0651.3870053./.

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn