Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 theo Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ ...

Chi tiết >>>

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách, việc tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ KHCN năm ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021, ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021, ...

Chi tiết >>>

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thành lập theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái ...

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, ...

Chi tiết >>>

Ngày 12/5/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (kỳ họp Đợt 2 năm 2020). Thực hiện quy định tại Khoản 13 Điều 22 ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn