Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021, ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021, ...

Chi tiết >>>

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thành lập theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái ...

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, ...

Chi tiết >>>

Ngày 12/5/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (kỳ họp Đợt 2 năm 2020). Thực hiện quy định tại Khoản 13 Điều 22 ...

Chi tiết >>>

Ngày 29/4/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu cơ sở và xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh, đợt 1 năm ...

Chi tiết >>>

Thông báo việc ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ ra Thông báo mời các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn