Họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đợt 3 năm 2022

23:26,10-11-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 10/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã chủ trì phiên họp Hội đồng đợt 3 năm 2022.
Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Tổ Thư ký, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh) đã tiếp nhận được trên 89 hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. Trong đó, số lượng hồ sơ của Ngành Giáo dục và Đào tạo chiếm hơn 94 %. Qua xử lý, Tổ Thư ký đã phối hợp với Tổ Chuyên môn và một số chuyên gia khác liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiến tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh. Kết quả, có 54 hồ sơ sáng kiến được trình Hội đồng xem xét tại kỳ họp này (gồm 28 hồ sơ đề nghị đưa ra bỏ phiếu và 26 hồ sơ cần phải bổ sung, hoàn thiện).
 
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng và các Tổ viên Tổ Thư ký, Tổ Chuyên môn đã tiến hành xem xét, đánh giá nội dung từng sáng kiến theo các tiêu chí quy định tại n Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan. Theo đó, đa số các thành viên Hội đồng thống nhất với những nội dung tham mưu, đề xuất của Tổ Thư ký và ý kiến tư vấn của một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến. Bên cạnh đó, một số thành viên Hội đồng cũng đề nghị một số sáng kiến cần phải điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện lại nội dung sáng kiến để làm rõ tính mới và hiệu quả để có cơ sở xem xét.

Các thành viên Hội đồng thảo luận tại cuộc hop
 
Sau khi thảo luận, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh Bình Phước đã quyết định tiến hành bỏ phiếu đối với 28 hồ sơ. Theo kết quả bỏ phiếu, Hội đồng đã thống nhất chấp thuận 1 sáng kiến có đồng tác giả là người đứng đầu cơ sở, công nhận 4 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, để lại 5 sáng kiến yêu cầu tác giả bổ sung hồ sơ để làm rõ tính mới và hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã thống nhất với đề xuất của Tổ Thư ký chưa xem xét 26 hồ sơ do chưa hợp lệ, giao Sở KHCN trả lại hồ sơ để yêu cầu tác giả bổ sung, làm rõ, trình Hội đồng xem xét trong các đợt sau.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, quan điểm của UBND tỉnh là luôn khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến. Tuy nhiên, không vì thành tích của tác giả mà xem nhẹ chất lượng xét công nhận sáng kiến ở các cấp. Tại kỳ họp này, ý kiến của các thành viên Hội đồng có sự tập trung cao, có chất lượng; ý kiến của các chuyên gia có tính chuyên môn sâu; Tổ Thư ký, Tổ Chuyên môn đã có sự rà soát, thẩm định hồ sơ một cách chặt chẽ và tham mưu tốt cho Hội đồng. Số lượng sáng kiến đợt này được công nhận tuy không nhiều nhưng phản ánh sự làm việc khách quan, công tâm của Hội đồng. Thời gian tới, tiếp tục đề nghị Tổ Thư ký phối hợp với Tổ chuyên môn và các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến thẩm định chặt chẽ các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng, đảm bảo các sáng kiến được đề nghị công nhận phải khách quan, đúng quy định và bảo đảm chất lượng. Trong đó, lưu ý mỗi sáng kiến, Tổ Thư ký tham mưu mời từ 2 - 3 nhà chuyên môn tham gia nhận xét. Đối với các hồ sơ chưa được Hội đồng xem xét tại kỳ họp này, giao Sở KHCN hướng dẫn cụ thể từng tác giả bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng xem xét trong các đợt sau, hoàn thành trước ngày 15/12/2022.
Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn