23 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh trong đợt 1 năm 2020

17:08,29-04-2020 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Đó là kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước diễn ra vào chiều ngày 29/4/2020. Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền Tiến sỹ Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.


Theo báo cáo của Tổ Thư ký, tính đến hết tháng 4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận được 143 hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh. Trong đó có 32 hồ sơ sáng kiến tiếp nhận mới trong năm 2020 và 111 hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2019.

Qua tiếp nhận, tổng hợp, phân loại các hồ sơ sáng kiến và thực hiện quy trình xử lý theo quy định tại khoản 11 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Tổ Thư ký đã tham mưu trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét 58 hồ sơ sáng kiến tại kỳ họp này (trong đó có 1 hồ sơ vừa đề nghị xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho người đứng đầu cơ sở, vừa đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh).

Tại cuộc họp, các thành viên đã tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá từng hồ sơ sáng kiến và cơ bản thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá của Tổ thư ký và một số chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến. Trong số 58 hồ sơ sáng kiến được trình tại kỳ họp này, Hội đồng thống nhất tiến hành bỏ phiếu đánh giá đổi với 55 sáng kiến, còn lại 3 sáng kiến (2 hồ sơ thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; 1 hồ sơ thuộc khối giáo dục) đề nghị các tác giả bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng xem xét trong kỳ họp sau.

Kết quả bỏ phiếu đối với 55 sáng kiến, Hội đồng thống nhất chấp thuận 2 sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ; công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh (trong đó có 4 sáng kiến thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh và 19 sáng kiến thuộc khối giáo dục và đào tạo); còn lại 31 giải pháp do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nên Hội đồng không công nhận.



Toàn cảnh cuộc họp

Theo quy định, đối với các sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận trong đợt này sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận theo thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Tiến sỹ Đặng Hà Giang đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, giao Tổ Thư ký tổng hợp kết quả cuộc họp để tham mưu cho cơ quan thường trực thực hiện các thủ tục theo quy định, trong đó lưu ý thông báo tới các tác giả và các cơ quan, đơn vị có hồ sơ chưa hoàn chỉnh sớm bổ sung, hoàn thiện để trình Hội đồng xem xét trong kỳ họp tới./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn