Thời gian qua, có nhiều hồ sơ sáng kiến được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét giải quyết nhưng các thành phần hồ sơ chưa đảm bảo về thể thức và nội dung. Thực hiện yêu cầu của Hội đồng ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND), Sở Khoa học và Công ...

Chi tiết >>>

Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 29/3/2016, Sở KH&CN đã ban hành Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN về việc tổ ...

Chi tiết >>>

Tài liệu do Sở KH&CN tổng hợp nhằm phổ biến rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nắm rõ các quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý hoạt động sáng kiến, đồng thời thuận tiện trong công tác xét công nhận sáng ...

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn