Thông báo kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đợt 3 năm 2022

19:16,18-11-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 10/11/2022, Sở KHCN thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả cuộc họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước Đợt 3 năm 2022 như sau:


- Số sáng kiến được Hội đồng bỏ phiếu công nhận: 05.

- Số giải pháp Hội đồng bỏ phiếu không công nhận: 18.

- Số giải pháp Hội đồng để lại yêu cầu bổ sung hồ sơ: 05.

Trong đó:

1. Kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 01

- Số giải pháp được chấp thuận là sáng kiến: 01 (có nội dung kèm theo).

(Chi tiết tại Mục A.I Phụ lục đính kèm).

2. Kết quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh của khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 01.

- Số sáng kiến được công nhận: 01 (có nội dung kèm theo).

(Chi tiết tại Mục A.II Phụ lục đính kèm).

3. Kết quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Số sáng kiến trình Hội đồng xem xét: 26.

- Số sáng kiến được công nhận: 03 (có nội dung kèm theo).

(Chi tiết tại Mục A.III.3,  A.III.4, A.III.5 Phụ lục đính kèm).

- Số sáng kiến Hội đồng để lại xem xét đợt sau, khi tác giả bổ sung, làm rõ được nội dung: 05.

(Chi tiết tại Mục A.III.6,  B.I.7, B.V.17, B.VI.18, B.VIII.22 Phụ lục đính kèm).

- Số giải pháp không được công nhận: 18.

(Chi tiết tại Mục B Phụ lục đính kèm).

Đối với những sáng kiến đã được công nhận, đề nghị các tác giả, đồng tác giả kiểm tra, rà soát kỹ lại các thông tin có liên quan, trường hợp có thay đổi, bổ sung so với thông tin đã công bố thì kịp thời phản hồi về Sở KHCN trước ngày 22/11/2022.

Đối với những sáng kiến Hội đồng để lại yêu cầu bổ sung hồ sơ, Sở KHCN đề nghị các tác giả bổ sung, hoàn thiện (theo mẫu Đơn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, đính kèm) gửi về Sở KHCN trước ngày 25/11/2022. Trường hợp các tác giả, đồng tác giả cần thêm thời gian để nghiên cứu, bổ sung hồ sơ thì có thể làm đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm) và gửi về Sở KHCN trước thời hạn nêu trên để có cơ sở xem xét. Quá thời hạn này mà Sở KHCN không nhận được hồ sơ bổ sung hoặc văn bản đề nghị gia hạn bổ sung thì Sở KHCN sẽ báo cáo Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét đánh giá không đạt.

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, kết quả nêu trên và nội dung các sáng kiến được công nhận sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở KHCN tại địa chỉ: http://skhcn.binhphuoc.gov.vn để các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện theo dõi và phản hồi.

Sau khi kết thúc 05 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này, nếu không có cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào phản đối kết quả nêu trên, Sở KHCN sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KHCN, Sở KHCN) - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 02713 887 511; Email: liembt.skhcn@binhphuoc.gov.vn./.Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn