Kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đợt 2 năm 2022

18:46,25-07-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả cuộc họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước Đợt 2 năm 2022 như sau:


- Số sáng kiến được Hội đồng công nhận: 18.

- Số giải pháp không được công nhận: 13.

- Số giải pháp Hội đồng chấp thuận cho rút hồ sơ: 02.

Trong đó:

1. Kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 05.

- Số sáng kiến được chấp thuận (có từ 2/3 trở lên số phiếu đồng ý): 03 (có nội dung kèm theo).

- Số giải pháp không được chấp thuận: 02.

(Chi tiết kết quả xem tại Mục A Phụ lục I đính kèm).

2. Kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến đồng thời đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh cho đồng tác giả là người đứng đầu Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 01.

- Số sáng kiến được công nhận: 01 (có nội dung kèm theo).

(Chi tiết kết quả xem tại Mục B.I Phụ lục I đính kèm).

3. Kết quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh (Khối các cơ quan cấp tỉnh)

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 01.

- Số sáng kiến được công nhận (có từ 2/3 trở lên số phiếu đồng ý công nhận): 01 (có nội dung kèm theo).

- Số giải pháp không được công nhận: 0.

(Chi tiết kết quả xem tại Mục C Phụ lục I kèm theo).

4. Kết quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh (Khối Giáo dục và Đào tạo)

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 23.

- Số sáng kiến được công nhận (có từ 2/3 trở lên số phiếu đồng ý công nhận): 12 (có nội dung kèm theo).

- Số giải pháp không được công nhận: 11.

(Chi tiết kết quả xem tại Mục D Phụ lục I kèm theo).

5. Kết quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên toàn quốc

- Số giải pháp trình Hội đồng xem xét: 01.

- Số sáng kiến được công nhận: 01 (có nội dung kèm theo).

(Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục II kèm theo).

6. Kết quả xem xét chấp thuận các trường hợp xin rút hồ sơ

- Số trường hợp trình Hội đồng xem xét chấp thuận cho rút hồ sơ: 02.

- Kết quả: Hội đồng thống nhất cho rút hồ sơ (có trên 2/3 số thành viên đồng ý).

(Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục III kèm theo).

Đối với những sáng kiến đã được công nhận, đề nghị các tác giả, đồng tác giả kiểm tra, rà soát kỹ lại các thông tin có liên quan, trường hợp có thay đổi, bổ sung so với thông tin đã công bố thì kịp thời phản hồi về Sở KHCN trước ngày 29/7/2022.
Theo quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, kết quả nêu trên và nội dung các sáng kiến được công nhận sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở KHCN tại địa chỉ: http://skhcn.binhphuoc.gov.vn để các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện theo dõi và phản hồi.

Sau khi kết thúc 05 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này, nếu không có cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào phản đối kết quả nêu trên, Sở KHCN sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KHCN, Sở KHCN) - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511; Email: liembt.skhcn@binhphuoc.gov.vn./.Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn