Ngày 06/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc chấp thuận kết quả công nhận Sáng kiến cho đồng tác iả là người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của ...

Chi tiết >>>

Ngày 30/3/2021, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp đợt 2 năm 2021 để xem xét 18 hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết. Căn cứ kết quả kỳ họp này và thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 24/02/2021, Sở Khoa ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 16/12/2020, Sở Khoa ...

Chi tiết >>>

Ngày 21/8/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xem xét một số hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết (kỳ họp đợt 4 năm 2020). Thực hiện quy định tại Khoản 13 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND ...

Chi tiết >>>

Ngày 10/6/2020, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xét chấp thuận một số sáng kiến cho người đứng đầu cơ sở và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc đợt 3 năm 2020. Thực hiện quy định tại ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 18/7/2019, Sở KH&CN ...

Chi tiết >>>

Ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2019).

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn