Trong những năm qua, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước luôn được Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cấp ủy – Chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ...

Chi tiết >>>

Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 14/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả ...

Chi tiết >>>

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến có đồng tác giả là người đứng đầu cơ sở và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 10/11/2022, được sự uỷ quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh, Giám đốc Sở KHCN Bùi Thị Minh Thuý - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã chủ trì phiên họp Hội đồng đợt 4 và ...

Chi tiết >>>

Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 10/11/2022, Sở KHCN thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả cuộc họp Hội đồng sáng kiến ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 10/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã chủ trì phiên họp Hội đồng đợt 3 năm 2022.

Chi tiết >>>

Ngày 27/10/2022, tại Hội trường MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn về thi đua - khen thưởng, Sở KHCN đã phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức phổ biến các quy định liên quan ...

Chi tiết >>>

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định về thành phần hồ sơ trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh thông qua hệ thống văn bản điện tử, Sở KHCN hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>>

Tại khoản 3 Điều 5 Điều lệ sáng kiến được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 đã quy định các nội dung của đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (sau đây gọi tắt là đơn). Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Khoa ...

Chi tiết >>>

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về việc chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến có tác giả, đồng tác giả là người đứng đầu cơ sở và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn