Ngày 03/11/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016 - 2017

Chi tiết >>>

Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016 - 2017

Chi tiết >>>

Ngày 23/11/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2014 - 2015

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn