Ngày 15/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

Chi tiết >>>

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XII, năm 2018 - 2019.

Chi tiết >>>

Ngày 13/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 - 2017.

Chi tiết >>>

Ngày 01/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ IX, năm 2015 - 2016

Chi tiết >>>

Ngày 16/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ VIII, năm 2014 - 2015

Chi tiết >>>

Ngày 03/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2013 - 2014

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn