Ngày 15/11/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ XV (2021 - 2022) tại Quyết định số 2930/QĐ-BTC.

Chi tiết >>>

Ngày 30/10/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ XIV (2020 - 2021) tại Quyết định số 2721/QĐ-BTC.

Chi tiết >>>

Ngày 18/9/2018, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ XII, năm 2018 - 2019 tại Quyết định số 2190/QĐ-BTC.

Chi tiết >>>

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 2540/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ IX, năm 2015-2016.

Chi tiết >>>

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 2846/QĐ-BTC ngày 24/12/2014 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ VIII, năm 2014-2015.

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn