Khối thi đua số 6 có 9 cơ quan, đơn vị, gồm Sở KHCN, Sở TTTT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở VHTTDL, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Sở GD và ĐT, Ban Dân tộc tỉnh và Trường Cao đẳng Bình Phước.

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến được biết về kết quả cuộc họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Phước Đợt 2 năm 2022 như sau:

Chi tiết >>>

Ngày 17/01/2022, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã họp đợt 1 năm 2022 để xem xét 17 hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết. Căn cứ kết quả kỳ họp này và thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ...

Chi tiết >>>

Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 202/UBND-KGVX chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, UBND các huyện, thị ...

Chi tiết >>>

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc chấp thuận kết quả công nhận sáng kiến cho đồng tác giả là ngƣời đứng đầu cơ quan cấp tỉnh và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của ...

Chi tiết >>>

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học kéo dài nhưng toàn tỉnh đã có 1.215 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIV, năm ...

Chi tiết >>>

Sau 2 năm phát động và triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VI (2020 -2021), toàn tỉnh có 235 giải pháp dự thi. Các tác giả thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi. Trong đó có nhiều tác giả là kỹ sư, giáo viên, ...

Chi tiết >>>

Ngày 26/11/2021, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp đợt 4 năm 2021 để xem xét 26 hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết. Căn cứ kết quả kỳ họp này và thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về ...

Chi tiết >>>

Ngày 15/11/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ XV (2021 - 2022) tại Quyết định số 2930/QĐ-BTC.

Chi tiết >>>

Ngày 15/11/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 344/BTC-KH về việc tổ chức Cuộc thi lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn