SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC


Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước chúc mừng năm mới!

Địa chỉ: Số 678, QL 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:  0271 3879 112
Fax: 0271 3879 113
Email: sokhcn@binhphuoc.gov.vn
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
 1. Văn phòng Sở
 
- Điện thoại: 02713.879.112
- Email: vanphong.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Lai
   + Điện thoại: 0941526999 
   + Email: nguyenngoclai.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng:  Ông Lê Hữu Hoà
   + Điện thoại: 0918 95 45 98 
   + Email: lehuuhoa.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng:  Ông Đoàn Thanh Hải
   + Điện thoại: 0932 365 789 
   + Email: doanthanhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
2. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
 
- Điện thoại: 02713.870.685
- Email: ...
 
- Trưởng phòng: Ông Lê Minh Quang
   + Điện thoại: 0913 720 447
   + Email: leminhquang.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Phước Anh
   + Điện thoại: 0918 445 809
   + Email: hoangphuocanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Duyệt
   + Điện thoại: 0913 619 982
   + Email: levanduyet.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
3. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
 
- Điện thoại: 02713.879 686
- Email: thanhtra.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
- Chánh Thanh tra: Ông Lý Văn Dưỡng
   + Điện thoại: 0888974545
   + Email: lyvanduong.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Đào Đức Thanh
   + Điện thoại: 0941876512
   + Email: daoducthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
1. Trung tâm Khoa học và Công nghệ
 
- Điện thoại:  02713.888.554 Fax: 02713888554
- Email: ttud.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hiếu
   + Điện thoại: 0901 280 380
   + Email: nguyenvan hieu.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
- Phó Giám đốc: Ông Trần Quang Thành
   + Điện thoại: 0918 271 445
   + Email: tranquangthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Đàm Văn Toàn
   + Điện thoại: 098 9990687
   + Email: damvantoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Chi tiết >>
 
 

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn