Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước được tách ra từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Bình Phước theo Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003 của UBND tỉnh Bình Phước.

Năm 2008, thực hiện Thông tư số 05/2008/TTLT Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ được kiện toàn tổ chức và bộ máy theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.

Năm 2014, 
thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục được kiện toàn tổ chức và bộ máy theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước.

Năm 2010, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Sở KH&CN.

Năm 2015, 
Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Sở KH&CN.
 

Trụ sở chính của Sở Khoa học và Công nghệ tọa lạc tại địa chỉ: số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn