Ban Giám đốc

 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
Đặng Hà Giang Giám đốc 0913 88 00 89 danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 

Các phòng chức năng

Tên phòng Họ và tên CBCC Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
Văn phòng Sở Nguyễn Ngọc Lai Chánh Văn phòng 0918.552.469 nguyenngoclai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Lê Hữu Hoà Phó Chánh Văn phòng 0918. 95.45.98 lehuuhoa.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Đoàn Thanh Hải Phó Chánh Văn phòng 0932365789 doanthanhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Trần Trung Thành Chuyên viên 0975.931.445 trantrungthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phan Thanh Bình Văn thư 0988.222.545 phanthanhbinh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Đinh Nguyễn Thu Trang Kế toán trưởng   dinhnguyenthutrang..skhcn@binhphuoc.gov.vn
Dương Đức Hải Chuyên viên   duongduchai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Lê Thị Hương Bình Chuyên viên   lethihuongbinh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Nhi Chuyên viên   nguyenthilenhi.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Hiền Chuyên viên 0944.139.257 phamthingochien.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý KH&CN Lý Văn Dưỡng Trưởng phòng 06513.509.181 lyvanduong.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Hoàng Phước Anh      
Phạm Thị Hồng Vân Phó phòng 0918.970.349 phamthihongvan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Trần Nguyên Cốp Chuyên viên 0919.672.703 trannguyencop.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ   Trưởng phòng    
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên 0978.040.160 nguyenmanhhung.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý chuyên ngành   Trưởng phòng 06513.502.117 lehuuhoa.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Lê Thị Hương Bình Chuyên viên 0919.150.498 lethihuongbinh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Bùi Thanh Liêm Chuyên viên 0988.111.001 buithanhliem.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở Lê Thị Hoài Phương Chuyên viên 01667.912.007 lethihoaiphuong.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Lê Minh Hải Chuyên viên 01686611341 leminhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Thanh tra Lê Văn Duyệt Chánh Thanh tra 0913.619.982 levanduyet.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Dương Đức Hải Chuyên viên 0908.40.49.29 duongduchai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên phòng ban Họ và tên CBCC Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
Ban lãnh đạo Lê Minh Quang Chi cục trưởng 0913.720.447 leminhquang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Trần Quang Thành Phó Chi cục trưởng 0918.271.445 tranquangthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Đào Đức Thanh Phó Chi cục trưởng 0978.278.979 daoducthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Hành chính – Tổng hợp Vũ Thuý Hiền Phó Trưởng phòng 0918.818.406 vuthuyhien.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Hoàng Thị An Chuyên viên 0917302279 hoangthian.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Đinh Nguyễn Thu Trang Chuyên viên 012288802929 dinhnguyenthutrang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng Trần Văn Tiến Trưởng phòng 090.345.3333 tranvantien.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Nhi Chuyên viên 0919.009.772 nguyenthilenhi.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Quản lý Đo lường Nguyễn Anh Khiếu Trưởng phòng 0918.158.929 nguyenanhkhieu.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng phòng 0937.019.883 nguyenchidung.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phạm Văn Thiêm Chuyên viên 01659.595.923 phamvanthiem.skhcn@binhphuoc.gov.vn


 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

 Tên phòng ban Họ và tên CC,VC Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
Ban lãnh đạo Đoàn Thanh Hải Giám đốc 0932.365.789 doanthanhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Đàm Văn Toàn Phó Giám đốc 0989.990.687 damvantoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Triển khai ứng dụng KH&CN Đỗ Văn Quảng Trưởng phòng 0972778200 dovanquang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Trịnh Kiều Dung Phó Trưởng phòng 06513602079 trinhkieudung.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Hành chính - Tổng hợp Nguyễn Thị Thảo   0973860759  
  Nguyễn Anh Kha   097997296  

Trung tâm Kỹ thuật đo lường và Thử nghiệm

Tên phòng ban Họ và tên CBCC Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
Ban lãnh đạo Nguyễn Duy
 
Giám đốc 06513.500.113
0902.389.515
 nguyenduy.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phòng Hành chính Ngô Thị Thu Hiếu Kế toán 0904.454.061 ngothithuhieu.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Võ Thị Thanh Huyền Văn Thư 02713 886 084 vothithanhhuyen.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn