Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước được kiện toàn theo Quyết định số 511/QĐ-SKHCN ngày 28/4/2020 của Giám đốc Sở KH&CN, bao gồm các thành viên sau đây:

STT Họ và tên Chức vụ chuyên môn Chức vụ trong
Ban Biên tập
1  Ông Đặng Hà Giang  Giám đốc Sở KH&CN      Trưởng ban
2  Ông Lê Hữu Hoà  Phó Chánh Văn phòng Sở      Phó Trưởng ban
3  Ông Bùi Thanh Liêm  Chuyên viên Phòng Quản lý KHCN Thành viên
4  Ông Nguyễn Anh Khiếu  Chuyên viên Phòng Quản lý KHCN      Thành viên
5  Ông Trần Đình Bảo  Nhân viên Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng, Trung tâm KH&CN      Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Lệ Nhi  Chuyên viên Văn phòng Sở      Thành viên
7  Ông Lâm Quốc Hùng Chuyên viên Phòng Quản lý KHCN      Thành viên
8  Bà Hoàng Thị An  Chuyên viên Phòng Quản lý KHCN        Thành viên, Thư ký Ban Biên tập
 
Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc biên tập, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN nhằm đảm bảo cho việc cung cấp và cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả và thường xuyên theo quy định.

Ban Biên tập hoạt động theo Quy chế quản lý, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 158/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2015.
 
 

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn